Brobingsu
Café/Dessert -Chi nhánh
Brobingsu
40A Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
70,000 - 120,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0