Brobingsu
Café/Dessert -Chi nhánh

Brobingsu

40A Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
11:00 - 22:00
70,000 - 120,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0