Brobingsu - The Manor
Café/Dessert -Chi nhánh
Brobingsu - The Manor
7 Khu D The Manor, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
1lượt đánh giá từ Now
50,000 - 140,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0