Bún Bò Huế Oanh Béo - Tân Mai
Món Việt, Món Huế
Bún Bò Huế Oanh Béo - Tân Mai
655 H5 Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
50+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0