Bún Chả & Bún Đậu Mai Anh - Trần Phú
Món Bắc
Bún Chả & Bún Đậu Mai Anh - Trần Phú
8 Trần Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0