Bún Chả Sinh Từ - Phố Vọng
Món Bắc, Hà Nội
Bún Chả Sinh Từ - Phố Vọng
316 Phố Vọng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
50+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 39,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0