Bún Đậu Gốc Đa
Quán ăn
Bún Đậu Gốc Đa
4 Ngõ Gạch, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
50,000 - 110,000
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0