Cabine Cafeteria - Đội Cấn
Café/Dessert -Chi nhánh
Cabine Cafeteria - Đội Cấn
138 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
30,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0