Cafe 38 - Bia Hà Nội
Café/Dessert

Cafe 38 - Bia Hà Nội

37 Nhật Chiêu, P. Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội
07:30 - 22:00
10,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0