Nhà Sàn Art Cafe
Café/Dessert
Nhà Sàn Art Cafe
Ngõ 462 Đường Bưởi, Quận Ba Đình, Hà Nội
15,000 - 45,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0