Cela Healthy Fastfood - Nhà Chung
Quán ăn -Chi nhánh
Cela Healthy Fastfood - Nhà Chung
29 Nhà Chung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0