Cela Healthy Fastfood - Nhà Chung
Quán ăn -Chi nhánh

Cela Healthy Fastfood - Nhà Chung

29 Nhà Chung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0