Chả Cá Hàng Sơn - Hào Nam
Nhà hàng -Chi nhánh

Chả Cá Hàng Sơn - Hào Nam

77 Hào Nam, Quận Đống Đa, Hà Nội
100,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0