Chả Cá Hàng Sơn - Hào Nam
Nhà hàng -Chi nhánh
Chả Cá Hàng Sơn - Hào Nam
77 Hào Nam, Quận Đống Đa, Hà Nội
100,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0