Cha Go Tea & Caf'e - Savico Long Biên
Café/Dessert -Chi nhánh

Cha Go Tea & Caf'e - Savico Long Biên

Tầng 3 TTTM Savico Long Biên, Long Biên, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
29,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0