Chai Talay - Thai Restaurant
Nhà hàng

Chai Talay - Thai Restaurant

474 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 14:00 | 17:00 - 22:00
100,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0