Chân Gà Sả Ớt - Shop Online - Trần Hữu Tước
Shop Online

Chân Gà Sả Ớt - Shop Online - Trần Hữu Tước

116 B1 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 90,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0