Chè Bốn Mùa - Hàng Cân
Món Việt
Chè Bốn Mùa - Hàng Cân
4 Hàng Cân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 22,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0