Chè Hiện Đại - Mễ Trì Thượng
Ăn vặt/vỉa hè
Chè Hiện Đại - Mễ Trì Thượng
234 Mễ Trì Thượng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0