Chè Hương - Chè Bát Phổ Cổ - Giáp Bát
Café/Dessert -Chi nhánh

Chè Hương - Chè Bát Phổ Cổ - Giáp Bát

3 Ngõ 286 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0