Chè Ngố - KĐT Đại Thanh
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh
Chè Ngố - KĐT Đại Thanh
11 LK1 KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội
50+lượt đánh giá từ Now
6,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0