Shop Online

Cheesecake Baked By Quân - Shop Online

26 Ngõ 15 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
85,000 - 95,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0