Ci Cha - Trà Sữa Hongkong - Kim Giang
Café/Dessert
Ci Cha - Trà Sữa Hongkong - Kim Giang
746 Kim Giang, Thanh Trì, Hà Nội
50+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0