Circle K - Bia Lạnh Các Loại - 12A1 Ngô Thì Nhậm - HN2079
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K - Bia Lạnh Các Loại - 12A1 Ngô Thì Nhậm - HN2079

12A1 Ngô Thì Nhậm, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội
00:00 - 23:59
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0