Café/Dessert -Chi nhánh
Cô Liên - Chè Đà Nẵng
36 Hàng Cót, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
11:00 - 21:00
9,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0