Cỏ May Cafe - Trần Đại Nghĩa
Café/Dessert
Cỏ May Cafe - Trần Đại Nghĩa
122 Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
20,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0