Chè Dừa Coco - Vạn Phúc
Café/Dessert -Chi nhánh
Chè Dừa Coco - Vạn Phúc
3 Ngách 34 Ngõ 31 Phố Lụa Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0