Cơm Sạch Mẹ Shin - Kim Đồng - Shop Online
Shop Online -Chi nhánh

Cơm Sạch Mẹ Shin - Kim Đồng - Shop Online

203 Cầu Thang 1 Ngõ 1 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 21:00
20,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0