Quán ăn -Chi nhánh
Cơm Tấm Phương Anh - Trần Huy Liệu
119A6 Trần Huy Liệu, Quận Ba Đình, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0