Cơm Tấm Sườn To - Kim Mã
Món Việt
Cơm Tấm Sườn To - Kim Mã
22 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 44,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0