Cooling Tea - Vạn Phúc
Café/Dessert -Chi nhánh
Cooling Tea - Vạn Phúc
Nhà A3 Khu TT Sông Đà 2, Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội
07:00 - 21:30
20,000 - 50,000
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0