Cowboy Jack's Saloon American Dining - Hoàng Đạo Thúy
Nhà hàng -Chi nhánh
Cowboy Jack's Saloon American Dining - Hoàng Đạo Thúy
17T4 Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
10:30 - 21:00
150,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0