Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Bác Tôm - Đại Kim
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Bác Tôm - Đại Kim

72F3 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 19:00
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0