Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Bác Tôm - Tôn Thất Thiệp
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Bác Tôm - Tôn Thất Thiệp

12 Tôn Thất Thiệp, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0