Cup Of Tea Cafe & Bistro - Nguyễn Khang
Café/Dessert -Chi nhánh
Cup Of Tea Cafe & Bistro - Nguyễn Khang
317 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0