Cutisun Restaurant - Bò Bít Tết
Nhà hàng -Chi nhánh
Cutisun Restaurant - Bò Bít Tết
38 Đỗ Quang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
50,000 - 500,000
Phí giao hàng
8,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
8,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0