Café/Dessert -Chi nhánh
Ding Tea - Giảng Võ
163 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
25,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0