Café/Dessert -Chi nhánh

Ding Tea - Cầu Giấy

180 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
26,000 - 46,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0