Domino's Pizza - Giảng Võ
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Domino's Pizza - Giảng Võ

Tầng 1, Khu Tập Thể C4, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
50+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 22:00
49,000 - 199,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0