Don Chicken - Chicken & Pub - Vũ Phạm Hàm
Nhà hàng -Chi nhánh

Don Chicken - Chicken & Pub - Vũ Phạm Hàm

9 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0