Dũng Hàu - Hải Sản Vân Đồn - Linh Đàm
Nhà hàng
Dũng Hàu - Hải Sản Vân Đồn - Linh Đàm
CT4X2 Bắc Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
9lượt đánh giá từ Now
10:00 - 22:00
50,000 - 250,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0