Dũng Hói - Bún Chả
Quán ăn

Dũng Hói - Bún Chả

8 Đường 72 (Hữu Hưng), Hà Đông, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0