Five Star Vietnam - Dương Nội
Quán ăn -Chi nhánh

Five Star Vietnam - Dương Nội

192 Ỷ La, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0