Five Star Vietnam - Thụy Khuê
Quán ăn -Chi nhánh

Five Star Vietnam - Thụy Khuê

593 Thụy Khuê, P. Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
6,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0