Fresh Garden Bakery - Hàng Cót
Tiệm bánh -Chi nhánh

Fresh Garden Bakery - Hàng Cót

16 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 250,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0