Fresh Garden Bakery - Tràng Tiền
Tiệm bánh -Chi nhánh

Fresh Garden Bakery - Tràng Tiền

33 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0