Gia Đình BB - Home Cook
Món Việt -Chi nhánh
Gia Đình BB - Home Cook
32 Triệu Việt Vương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
50+lượt đánh giá từ Now
150,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0