Café/Dessert -Chi nhánh
Giảng Cafe - Yên Phụ
106 Yên Phụ, P. Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội
8lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:00
15,000 - 33,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0