GoGi House Phó Đức Chính
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GoGi House Phó Đức Chính

Tầng 1 The Yard, 67 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
300,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0