GooFoo - Kem & Tào Phớ
Café/Dessert -Chi nhánh
GooFoo - Kem & Tào Phớ
1 Trần Quốc Vượng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0