Grandpa Tea  - Trần Đại Nghĩa
Café/Dessert -Chi nhánh
Grandpa Tea - Trần Đại Nghĩa
98 Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
09:00 - 21:30
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0