Grille6 - Salad, Steak & Pasta - Hào Nam
Nhà hàng -Chi nhánh

Grille6 - Salad, Steak & Pasta - Hào Nam

184 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0