Hà Quảng - Bún Thập Cẩm
Quán ăn

Hà Quảng - Bún Thập Cẩm

107 B2 Tập Thể Sư Phạm, Cầu Giấy, Hà Nội
50+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0